Ms Hường

Tôi rất hài lòng về dòng son Gold 2 đầu, đầu dưỡng thì thơm như kẹo, đầu son lên màu rất đẹp và ko bị khô môi.

Bài viết trước Hải Hải